Firma SKANAGA z siedzib± w Kielcach istnieje od 2002 r. Pocz±tkowo, przez sze¶ć lat zajmowała się wydawaniem, jedynego wtedy na rynku czasopisma branżowego dla wła¶cicieli o¶rodków narciarskich Wyci±g Narciarski.
W 2009 r. rozpoczęto produkcję figur z g±bki dla przedszkoli narciarskich i znaków z g±bki na trasy narciarskie. Zabawki szyte s± w Kielcach z wysokiej jako¶ci materiału i pianki. Plastikowa rurka w ¶rodku ułatwia szybkie mocowanie na tyczkach. Figury to bezpieczne i estetyczne przeszkody na trasie jazdy dziecka, które staraj±c się je omin±ć uczy się pierwszych narciarskich czy snowboardowych skrętów.
Asortyment standardowych figur i znaków jest duży. Jeste¶my w stanie wykonać również indywidualne zlecenia wg projektu graficznego klienta.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
SKANAGA has been present on the ski industry market since 2002. At first, for six years, it edited, an only at this time, Polish ski industry magazine Wyciag Narciarski.
In 2009 the production of foam figures for ski kindergartens and foam signs for ski trails started. The figures are sewn in Poland from high quality pvc and foam. Plastic pipe placed inside allows quick mounting on poles. Figures are safe and aesthetic obstacles on a child's way down the slope. The child trying to omit them is unconsciously learning to turn.
The standard assortment is quite big. It is also possible to produce figures to an individual order - according to a client's graphic design.
WE ARE LOOKING FORWARD
TO OUR FUTURE COOPERATION

SKANAGA, Agnieszka Dyk | Poland
gsm +48 608 08 35 92 | e-mail: